Klimaatdoelen in Bunnik? We worden er in gerommeld!

De RES-en (Regionale Energie Strategie samenwerkende gemeenten) in NL willen samen uiterlijk in 2030 ruim 50 terawattuur aan groene stroom opwekken. Dat komt neer op zo’n 3180 windmolens en 68.900 voetbalvelden vol zonnepanelen.

De plannen zijn vastgelegd in regionale energiestrategieën (RES) De vier RES-gemeenten in de Kromme Rijnstreek (Wijk bij Duurstede, Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug) willen uiterlijk 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor zoeken ze voor de periode tot 2030 ruimte voor 5 tot 8 windmolens, 246 m hoog (ruim 2 keer de hoogte van de Dom!), spanwijdte 168 m. Als het aan Bunnik ligt komen er in eerste instantie minimaal 5 windmolens in het buitengebied met daarbij 115 tot 180 ha zonnevelden. Experts zien grote problemen. Ze vrezen voor verloedering van het landschap en veel weerstand van burgers. En om de doelen te halen moeten de aantallen tot aan 2050 verveelvoudigd worden. Maar veel inwoners realiseren zich niet wat dit betekent voor hun leefomgeving. De gemeente Bunnik drukt de plannen die zij zich heeft laten opleggen door het Rijk, zachtjes door over de ruggen van de inwoners. Zij kiest alleen voor zon- en windenergie en weigert na te denken over andere vormen van duurzame energie, zoals kernenergie. Inwoners wordt verteld dat zij mee kunnen denken over waar en hoe de zonnevelden en windmolens geplaatst gaan worden. Zonder dat er überhaupt onderzocht is wat zij vinden van de plannen die het landschap gaan verloederen en die tot waardedaling van hun woning zullen leiden. Door inspraakavonden te organiseren en een niet-objectieve enquête onder de bevolking te houden, suggereert de gemeente dat er geluisterd wordt naar de stem van de inwoners. Met wetenschappelijk onderbouwde argumenten over afstand van molen tot woning en gezondheidseffecten, wordt een loopje genomen. 

Dit is geen toekomstmuziek of een ver-van-ons-bed-show, maar de keiharde, actuele waarheid. 

De windmolens gaan ons niet redden. Volgens het jaarverslag van NVDE ( Nederlandse vereniging van duurzame energie), eind 2019: opbrengst uit: Zon: 1%, Wind: 2%, Biomassa: 5%. Samen 8 %. Feitelijk dus veel lager dan ons door diverse “milieuorganisaties” wordt verteld. NL draagt aan de opwarming wereldwijd 0.0002-0.0003C bij. De RES Kromme Rijnstreek heeft geen vliegveld, geen haven, geen zware industrie. Onze regiobijdrage is dus bijna 0.00000. Moeten we dan echt voor een paar jaar windmolens neerzetten en die later weer afbreken omdat we dan wel andere vormen van energiewinning hebben?

Ik wil geen windmolens in mijn achtertuin, ik ben een echte NIMBY. Ik wil geen zwaar-gesubsidieerde en dus van mijn belastingcenten betaalde, windmolens in onze gemeente. Ze zijn slecht voor mijn gezondheid, ze zijn slecht voor de fauna en ze verpesten ons prachtige, maar dichtbevolkte en bebouwde landschap. Daarbij zijn windmolens helemaal niet duurzaam en nauwelijks circulair; bij ontmanteling (als de subsidie ophoudt) blijft er heel veel niet-recyclebaar materiaal over. Windmolens zijn gefabriceerd met metalen en mineralen, oneerlijk gewonnen in lage lonen landen (kinderarbeid) en bij productie  veroorzaken ze milieuschade en mensenrechtenschendingen.  

En als het dan toch zo nodig is om windmolens in te zetten om die klimaatdoelen te halen, zet ze dan op zee of op een plek waar zo min mogelijk mensen (en dieren) er last van hebben. Wat dan wel? Als er geen andere keus is, dan heb ik liever zonnevelden, op plekken waar ze het minst maatschappelijke onrust en verloedering veroorzaken. Met een mooie, dikke en hoge heg er omheen. Uit het zicht. 

Ik roep de gemeente op om goed na te denken voordat ze deze onzalige plannen doordrukt.

Ook roep ik op om het draagvlak bij de inwoners goed te peilen, maar dan wel ALTIJD op basis van eerlijke en transparante informatie. 

Windmolens in de Kromme Rijnstreek zijn namelijk echt een heel erg slecht idee.

 

Odijk 27 januari 2021

Katrien Varenhorst