Opinie: geen windmolens in de gemeente Bunnik

De gemeente Bunnik heeft, samen met een aantal andere gemeenten in de regio, een voorstel geschreven voor de energietransitie. Een mooi woord voor minder energie gebruiken en meer opwekken. Dat is iets waar ik, net als de VVD, ook echt achter kan staan. We steunen het akkoord van Parijs en vinden het ook heel goed om minder afhankelijk te worden van olieproducerende landen.

Wat hierbij wel belangrijk is, zijn de gevolgen voor onze gemeente en onze inwoners. En als ik naar het voorstel kijk (de Concept RES) dan schrik ik hier wel van. In een bijlage weggewerkt zijn plannen te vinden voor tientallen windmolens. Als ik al die verschillende uitwerkingen combineer, en daarbij dan ook nog eens de kaartjes met de minimale variant neem, dan kom ik op de volgende kaart:

De verschillende kleuren geven de verschillende plannen waar de locatie uit komt. En als er meerdere plannen overlappen op een bepaalde locatie dan heb ik met een getal aangegeven hoeveel dat er zijn.

Ik wil duidelijk maken dat ik onze gemeente niet als ophokplek voor windmolens zie. Voor zover windmolens al onderdeel van de oplossing zijn, zie ik die alleen op zee. Want daar kunnen ze mogelijk rendabel ingezet worden. En zorgen ze niet -of in ieder geval veel minder- voor overlast.

Voor de gezondheid van onze inwoners wil ik de VVD Bunnik en vervolgens onze gemeente oproepen om duidelijk te maken dat voor windmolens geen plaats is in onze gemeente. Mocht dat (politiek) niet haalbaar zijn, dan is het alternatief om aan te sluiten bij de 10H standaard van de deelstaat Beieren – een van de voorlopers op het gebied van windmolens. Dat houdt in dat tussen een windmolen en een woning, school of kinderdagverblijf een minimale afstand moet zitten van 10 maal de hoogte van de windmolen, met een ondergrens van 1 kilometer.

Ik hoor graag wat de mening is van onze inwoners. Wat vindt u ervan dat Bunnik volgezet wordt met windmolens? Vindt u het acceptabel dat onze schitterende gemeente onherstelbaar beschadigd wordt door deze subsidieslurpers met een hoogte van twee maal de Domtoren? Hoe vindt u het dat deze plannen gewoon worden ingediend zonder enig overleg met onze inwoners? En hoe zou u het vinden om binnenkort zomaar in de slagschaduw of herrie van een windmolen moeten wonen? Laat het mij weten.

Laten we vooral voorkomen dat onderstaande bewerking het eerste beeld is wat bezoekers van onze mooie gemeente zien als ze over de A12 aan komen rijden.

Fred Schenk
Lid VVD Bunnik