Opinie

  • © Fred Schenk

    Opinie

    Opinie: geen windmolens ...

    De gemeente Bunnik is geen geschikte locatie voor windmolens. Windmolens op zee, zonnepanelen op daken, kernenergie op land.

    Lees meer