Verslag "Vier de zomer met VVD Bunnik"

Maandag 13 juli kwam de VVD Bunnik voor het eerst na de corona-restricties bij elkaar in eetcafé de Bank in Bunnik. Doordat wij de ruimte exclusief konden gebruiken, was het goed mogelijk om 1,5 meter afstand te combineren met een zeer gezellig samenzijn en levendige discussies.

Vier de zomer met VVD Bunnik - bier en bitterballen

Naast alle geïnteresseerden leden van de lokale VVD en het VVD netwerk Kromme Rijnstreek (Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede) was er ook een aantal gasten.

Op onze uitnodiging waren Gertjan te Hoonte, VVD-fractielid in de gemeente Utrecht, fractievoorzitter Walter van Dijk en fractielid Tjarda Struik, beiden van VVD Zeist, en Provinciale Statenleden Dop van Ulzen en Odile de Man aanwezig om mee te discussiëren over de RES en de daarvan afgeleide thema’s RO, wonen (in de regio en in de stad) en Energie(-transitie).

Vanuit het landelijk partijbureau waren de verenigingscoördinatoren Koen Bokhorst en Frank Tuit aanwezig om te vertellen over hun rol als begeleiders van de (permanente) campagne in het land. En om de afstand tussen “Den Haag” en de lokale afdelingen te verkleinen hadden ze ook Asiye Güngörmez meegenomen. We hebben de toezegging van het partijbureau dat VVD Bunnik geholpen zal worden bij de politieke campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

 

Marijn de Vries, VVD-lid, is fractie-assistent van De Liberalen in Bunnik en onder andere woordvoerder Duurzaamheid. Marijn hield een verhaal over het wel en wee rond de Regionale Energie Strategie (RES), het plan wat door 16 gemeenten in de regio is opgesteld en waarin omschreven wordt hoe deze regio de op de Klimaattop in Parijs in 2015 afgesproken doelen in 2050 wil gaan halen. Dit leidde tot veel vragen van en discussie onder de aanwezigen, zeker over de massale hoeveelheid windmolens die in de plannen opgenomen zijn en de focus op enkel windmolens en zonnevelden/zonnepanelen.

 

Actueel in de gemeente Bunnik is momenteel de manier waarop Bunnik mee wil werken aan het behalen van de klimaatdoelen. In welke vorm wil Bunnik zich hard maken om genoeg duurzame energie te produceren. En wat de invloed is van de hoeveelheid duurzame energie die de omliggende gemeenten kunnen en willen produceren. De RES spreekt namelijk over een gezamenlijk te halen doelstelling. Dus wat de ene gemeente minder levert, zouden de andere gemeenten dan meer moeten leveren. Daarnaast is het van belang waar de gemeenten in de regio hun aandeel in de klimaatdoelstellingen willen realiseren; Wanneer er windmolens op de grens met de gemeente Bunnik geplaatst worden, dan zou de gemeente daar ook iets over te zeggen moeten hebben.

 

Het werd een geanimeerde avond met volop interactie en discussie en uiteraard ook bier en bitterballen. Vanuit de aanwezigen kwamen diverse vragen en suggesties, waar we als VVD Bunnik nu al mee aan de slag kunnen. De gesprekken liepen van huizen bouwen, lokale ondernemers, mobiliteit, de provinciale weg/a12 en een industrieterrein zodat we na transformatie van dan vrij gekomen terreinen weer terug komen bij huizenbouw.

 

Kortom, genoeg stof tot nadenken en een stimulans om na de zomer te starten met de enthousiaste leden aan de permanente campagne van de VVD in de gemeente Bunnik!

 

Wij houden jullie op de hoogte,

met liberale groet,

de organisatie, namens VVD Bunnik:
Fred Schenk
Katrien Varenhorst
Marijn de Vries