Fred Schenk (De Liberalen) wil uitstel lokale belastingen voor Bunnikse ondernemers en verenigingen

Gelukkig zijn er tot op heden nog geen mensen positief getest op COVID-19 in de gemeente Bunnik. Dankzij de maatregelen die landelijk aangekondigd zijn proberen we dat met zijn allen ook zo te houden of in ieder geval om de gevolgen te minimaliseren. Die maatregelen hebben echter ook gevolgen voor onze lokale ondernemers en verenigingen. Minder klanten en bezoekers voor de bedrijven en activiteiten die worden afgelast en sportkantines die gesloten zijn zorgen voor minder inkomsten.

Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

Als liberaal ben ik van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers en verenigingen in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Ik zie hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB en Toerismebelasting). Als we de betaling hiervan uitstellen kunnen de ondernemers en de verenigingen de vertraagde inkomsten opvangen. In dezelfde lijn geeft de belastingdienst mogelijk uitstel van BTW en andere belastingen.

Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. In hoeverre heeft het college gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers of verenigingen in de gemeente Bunnik? En heeft het college zicht op hoeveel ondernemers of verenigingen in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus?
  2. Is het college bekend met de berichtgeving dat de belastingdienst ook al uitstel van BTW en andere belastingen kan geven?
  3. Is de gemeente bereid ondernemers en verenigingen uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (zoals OZB en Toerismebelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u verlichting te kunnen geven?
  4. Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente Bunnik treffen om ondernemers en verenigingen te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?