Einde aan onzekerheid rondom kinderpardon

Vandaag hebben de vier coalitiepartijen een akkoord gesloten omtrent het kinderpardon. Hoewel ieder compromis een kwestie is van geven en nemen, kunnen wij ons vinden in dit resultaat.

Overzicht maatregelen

© VVD

Ja, er is een groep die na opnieuw te zijn beoordeeld, wellicht in ons land mag blijven. Daar zijn wij mee akkoord gegaan omdat we tegelijkertijd hebben gezorgd dat een dergelijke groep niet opnieuw ontstaat. Ook hebben we afgesproken dat het aantal mensen dat zich volgens eerdere afspraken hier op uitnodiging mag vestigen, naar beneden wordt bijgesteld.

Daarnaast is er afgesproken dat we het kinderpardon afschaffen en dat we de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris schrappen. Daarmee maken we een eind aan de valse hoop van veel mensen. De aanzuigende werking verdwijnt, want de optie van een nieuw kinderpardon bestaat niet meer. Ook de andere mogelijkheid om toch te mogen blijven, vervalt met het schrappen van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Het oordeel van de rechter is dan het eindpunt. Eindeloos actievoeren heeft geen zin meer.

De VVD is altijd tegen de kinderpardon regeling geweest en heeft dit ook altijd aangegeven. Niet voor niets was onze inzet bij de onderhandeling van dit regeerakkoord om deze helemaal af te schaffen.

De VVD wil er altijd voor zorgen dat echte vluchtelingen die huis en haard hebben moeten verlaten, worden geholpen. Het liefst in de eigen regio, anders ook beperkt in Nederland. Maar om het draagvlak hiervoor te behouden, zullen mensen die geen vluchteling zijn en die veilig terug kunnen keren, ons land ook daadwerkelijk moeten verlaten. Een beleid van open grenzen waarin geldt dat ieder gezin met kinderen welkom is in Nederland, is in dit land met onze verzorgingsstaat nu eenmaal simpelweg niet mogelijk en niet wenselijk.

Duidelijkheid

Door het kinderpardon af te schaffen maken we een eind aan de valse hoop van veel mensen.
Als het in het land van herkomst veilig is, dan moet je terug.

Lastige maatregel

Een groep van illegale ouders en hun kinderen mag blijven. Dat vinden we een lastige maatregel. We kunnen dit nu doen omdat we met duidelijker en strenger beleid het ontstaan van nieuwe groepen voorkomen.

Verblijf rekken zinloos

Je verblijf rekken en actievoeren tot op het laatste moment heeft geen zin meer. Want we schrappen de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Het oordeel van de rechter is het eindpunt.

Verlagen

Het aantal mensen dat zich volgens eerdere afspraken in Nederland mag vestigen, wordt verlaagd van 750 naar 500 per jaar.