Gemeente Bunnik op zoek naar nieuwe burgemeester

De gemeente Bunnik heeft een enquête gepubliceerd. Door het invullen van deze korte vragenlijst kan de Bunnikse samenleving een bijdrage leveren aan het op te stellen profiel voor de nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad van Bunnik zoekt een nieuwe burgemeester. Wat voor type burgemeester heeft de gemeente nodig? Wie past er bij Bunnik? Van 26 januari t/m 13 februari kan de Bunnikse samenleving die vraag helpen beantwoorden door een enquête in te vullen. De raad gebruikt de uitkomsten daarvan voor een zogeheten profielschets. Daarin staan de verwachtingen, wensen en eisen van de gemeenteraad voor de nieuwe burgemeester.

De link naar de enquête is: https://nl.surveymonkey.com/r/Bunnikzoektnieuweburgemeester

De enquête is opgesteld zodat de gemeenteraad op zoek kan gaan naar een nieuwe burgemeester die wordt gedragen door de samenleving van Bunnik. Bovendien krijgen kandidaten voor het burgemeesterschap daardoor een goed beeld van wat de Bunnikse samenleving van haar of hem verwacht.

De enquête bevat tien korte vragen en stellingen die worden voorgelegd aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De enquête is t/m 13 februari digitaal beschikbaar via bovenstaande link. Maar zij is tot die tijd ook op papier beschikbaar aan de balie van het gemeentehuis in Odijk. Wie graag een papieren versie thuis ontvangt, kan bellen met het gemeentehuis op 030 – 659 48 48.

Ook de aangrenzende gemeenten wordt gevraagd welke competenties zij graag zouden zien bij de nieuwe burgemeester van Bunnik. De raad kiest daarvoor omdat ze regionale samenwerking heel belangrijk vindt en omdat Bunnik, samen met buurgemeenten en andere partners, een serieuze ontwikkelopgave onderzoekt. Die kan van grote invloed zijn op de toekomst van de gemeente.

Na de verkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad de uitkomst van de enquête gebruiken om de profielschets vast te stellen. Dat is de eerste stap in de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2018 een kandidaat voor het burgemeesterschap worden voorgedragen.

Meer informatie over de benoemingsprocedure is te vinden op: www.bunnik.nl/nieuweburgemeester.