Klimaatakkoord: Trump stopt, wij gaan door!

Eerder deze week liet president Trump weten dat hij de Verenigde Staten terugtrekt uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dit kwam niet onverwacht – Trump had het tijdens zijn campagne al aangekondigd – maar het is wel onvoorstelbaar dat hij dit donderdagavond toch definitief heeft doorgezet.

Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is een gesloten akkoord tussen 195 landen, die daarin afspraken klimaatmaatregelen te nemen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken, tot maximaal 2 graden tempratuurstijging tot 2050. Zo werken we gezamenlijk naar een klimaat neutrale aarde. Met het terugtrekken van de VS uit het akkoord, wordt de opgave ingewikkelder. De VS is een grote uitstoter van broeikasgassen en kan dus ook een groot verschil maken. Maar dit betekent niet dat we het akkoord nu in de prullenbak gooien. Integendeel zelfs, de VVD staat nog steeds achter de doelen zoals die in Parijs zijn afgesproken en we zullen ons daar hard voor maken.


Dat kunnen we niet alleen. Daarom is het goed dat we binnen Europa ook achter de gezamenlijke doelen blíjven staan. Net zoals grote landen als China en India dat ook doen. De uitwerking van het akkoord vindt gaandeweg plaats, maar zolang wij onze verantwoordelijkheid nemen, komen we stapsgewijs in de buurt van die klimaat neutrale aarde. We hebben immers maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Dat Trump dit niet ziet, betekent overigens niet dat ze dat in de hele VS niet zien. Het bedrijfsleven gaf al aan teleurgesteld te zijn. In de verschillende Amerikaanse staten en steden zien we initiatieven van bedrijven die zich duurzaam inzetten schoner milieu én winst in hun portemonnee. Lokale wetgeving maakt het mogelijk om daarmee door te gaan. En dat is mooi om te zien. Wij gaan door.