Algemene ledenvergadering VVD Kromme Rijnstreek

Het lokale netwerk Kromme Rijnstreek organiseert op woensdag 27 mei 2020 een algemene ledenvergadering. In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering DIGITAAL plaats vinden. De leden ontvangen per e-mail bericht.

Camera

Het bestuur laat de leden op zo kort mogelijke termijn weten hoe de digitale ALV plaats zal vinden. Leden die ondersteuning wensen om aan te kunnen sluiten, kunnen contact opnemen met de bestuursleden van het lokale netwerk. Meer informatie hierover staat ook in de e-mail.